เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น กระทรวงศึกษาธิการและพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น กระทรวงศึกษาธิการและพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการไม่ทนต่อการทุจริต ( MOE Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว/รายงาน : นายธนะรัชต์ ธาตุสะให