เข้าแถวเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี